הז'אנרים
כל הז'אנרים
סדרה:‎ הזכות לשרת - 2

דרג ספר זה מתוך 5
1 דירוגים
1
ממוצע
1
1
2
0
3
0
4
0
5
0
0
הזכות לשרת - חלק ב
19.9 

הזכות לשרת - חלק ב


דרג ספר זה מתוך 5
1 דירוגים
1
ממוצע
1
1
2
0
3
0
4
0
5
0
0
19.9 
19.9 
סדרה:‎ הזכות לשרת - 2
גודל (עמ'): 100
מו"ל: נדב הוצאה לאור

תקציר

100 ארגונים למען החברה
חלק ב
בספר זה מוצגים 100 ארגונים במגזר השלישי המפיצים סביבם הילה של עשייה ונתינה, יוזמה, ביצוע, קידום, בניה ויצירה. ארגונים אלו מאפשרים לנו חיים טובים יותר וממלאים את העולם באהבה, חמלה, רגש ויופי.
ארגונים אלו מייצגים את היפה והטוב בחברה ומהווים מודל לחיקוי והשארה. הם השכילו ליצור מרחבים מטיבים לחברה כדי לעשותה צודקת וסולידרית יותר, וכך הם תורמים להקטנת פערים חברתיים, משפרים את החוסן החברתי ומעצימים את הערבות ההדדית. 

תחום ההתנדבות בארגוני המגזר השלישי הולך ומשתנה לנגד עינינו ומנסה להתאים את עצמו לתמורות בעולם. שינויים מהירים ניכרים בתחומי הטכנולוגיה, הכלכלה, המדינה, החברה והסביבה ויש צורך בעשייה של הפרט למען הכלל. הפעילות ההתנדבותית בארגוני המגזר השלישי מובילה להגדלת המשאבים הלאומיים, הכלכליים והחברתיים וליצירת לכידות ועוצמה קהילתית, לצמצום פערים חברתיים לסולידריות חברתית. 

הקריאה בספר היא מסע אל צידה היפה של החברה הישראלית. מטרתו לחלוק עם הקוראים את העולם המופלא הזה של עשייה חברתית, לנסות להעניק השראה להעביר את תחושת הסיפוק האדיר, הממלא ומעצים העולה מפעילות של ארגונים אלו. 


״גמולו האמתי של המתנדב הוא בעצם התנדבותו ובכוחו להושיט יד תומכת, להטות שכם מסייעת, לתת מעצמו למען אלה הזקוקים לעזרה, אין דוגמה אישית נעלה יותר מכך. מעשים אלה תורמים לכוחה של החברה, לאחדותה ולערבות ההדדית בין חלקיה. כחברה רב תרבותית זוהי דרכנו היחידה.״ (שמעון פרס).
המשך קריאה
  • ISBN: 978-965-7614-10-5
  • גודל (עמ'): 100
  • מו"ל: נדב הוצאה לאור
  • יצא לאור ב-: 04/08/2015
  • שם המחבר: משה גרומב
  • זמין להשאלה: כן

דבר המחבר

"אשרי האיש שחש חובה לעזור לזולתו. אשרי האיש שלא נשאר שווה נפש לסיפורו של האחר. אשרי האיש שבעלותו על יצועו בעת שהוא סוקר את מעשיו בכל יום ויום ומברך על הזכות שנפלה בחלקו לתת, לתרום ולהוסיף עוד חיוך של תודה לעולם".

(ד"ר נדיר צור ז"ל)

85% מהציבור בישראל לא מכיר את המושג "המגזר השלישי", 82% מהציבור בישראל לא מתנדב לאף מטרה חברתית ו־40% מהציבור בישראל לא תורמים (מכון גאוקרטוגרפיה, 2012). מדובר באחוז גבוה מהציבור הישראלי אשר אינו מודע לפעילותן המבורכת של הארגונים במגזר השלישי בישראל ואחוז נמוך מהציבור הישראלי שמתנדב למען הקהילה ביחס למדינות המערב.

הספר שלפניכם, הראשון מבין סדרת ספרים על ארגוני המגזר השלישי, סוקר 100 ארגונים במגזר השלישי בתחומי פעילות מגוונים. הספר מחולק לשני חלקים עיקריים, בחלק הראשון מוצגים 80 ארגונים פועלים במרחב החברתי בתחומי חינוך, בריאות, איכות הסביבה, הצלה, שקיפות, שחיתות ועוד. והחלק השני מציג 20 ארגוני התשתית וארגוני הגג של המגזר השלישי. חומרי הספר התקבלו מהעמותות וממקורות נוספים לרבות אתרי האינטרנט.

המגזר השלישי מהווה מסגרת פעילות תאגידית אשר אינה פועלת מטעם המדינה או נשלטת על ידה, אינה פועלת לשם כוונת רווח וחלוקת נכסים, והחברות בה היא על בסיס רצון חופשי.

לארגוני המגזר השלישי לסוגיהם חשיבות גדולה ביותר במשטר דמוקרטי בכלל ובחברה הישראלית בפרט. ארגונים אלו הם החברה האזרחית הפעילה וההון האנושי שיכולים לדחוף ולקדם את רווחת אזרחי ישראל ולחזק את החוסן החברתי הלאומי באמצעות שיתוף פעולה עם המגזר הציבורי והעסקי.

בספר זה מוצגים ארגונים המשפיעים על המרחב החברתי בישראל במטרה לעורר מודעות, השראה והעמקת ההשפעה החברתית בישראל. פעילות הארגונים המוצגים בספר זה, מובילה להגדלה של המשאבים הלאומיים, הכלכליים והחברתיים.

החזון שלי, הוא שכל אזרח, כל ארגון וכל המנהיגים ונבחרי הציבור במדינת ישראל יתנדבו על פי אפשרויותיהם וכישוריהם ויתרמו כפי יכולתם, כל זאת מרצונם החופשי ומתוך הבנת חשיבות ההתנדבות והתרומה לפרט, לארגון, למשפחה, לקהילה, ליישוב ולמדינה. זאת למטרת חיזוק הערבות ההדדית באמצעות המוני מתנדבים מכל שכבות האוכלוסייה ומכל הגילים והפיכת ההתנדבות לדרך חיים ולנורמה מקובלת לטובת החברה.