רשומה שלא מן המניין על כנס הספרות הרומנטית הראשון בארץ