כשאני רואה את התווית של "סיפור אמיתי על החיים שלנו" אני מתרגשת ממש ומכינה את הממחטות.