הז'אנרים
כל הז'אנרים

דרג ספר זה מתוך 5
0 דירוגים
0
ממוצע
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
1
גם ב - Kindle
מיינקראפט 5: פלישת הקריפרים
36 

מיינקראפט 5: פלישת הקריפרים


דרג ספר זה מתוך 5
0 דירוגים
0
ממוצע
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
1
36 
36 
גודל (עמ'): 50
מו"ל: ידיעות ספרים
 • ISBN: 381654
 • גודל (עמ'): 50
 • מו"ל: ידיעות ספרים
 • יצא לאור ב-: 27/05/2017
 • שם המחבר: וינטר מורגן
 • תורגם ע"י: שחר סמוחה

תקציר

הַאִם לִילי, סַיימוֹן ומַייקֶל יַצליחוּ לְהימלֵט מִתוֹך מִשׂחק הַמיינקְרַאפט שֶלהם? הֵם רק חַייבים לְהביס את הגְריפֶר המְרוּשע בּיוֹתר שֶמוּלוֹ יָצא לָהם להִתמוֹדד!

שְלוֹשת החֲבֵרים מֵעוֹלם לא היוּ קְרובים יוֹתֵר לִברוֹחַ מֵהעוֹלם העֶליוֹן והֵם כּבר נוֹאֲשים לַחזוֹר הבַּיתה לְאַחר תְקוּפה ארוּכּה מִדַי שבָּה היוּ לְכוּדים בַּשָרת.

אוּלם אז תוֹקֵף אוֹתם עֵדר אַכזָרי של קְריפֵּרים וּמעַכֵּב את בּריחתם. עד מְהֵרה החֲבוּרה מְגלָה שמֵאחוֹרֵי המִתקפה עוֹמד נָבל חָדש: גְריפֶר מוּפרע עד כּדֵי כּך שהוּא מַעדיף להישאֵר לכוּד בָּעוֹלם העֶליוֹן מֵאשֶר לִחיוֹת חַיים אַרצִיים בָּעוֹלם האֲמיתי – ואֵין לוֹ שוּם בּעָיה להַשאיר שַׂחקנים אחֵרים לְכוּדים בַּמִשׂחק יַחד אִיתוֹ. הַאִם יַצליחוּ החֲבֵרים וּבנֵי בּריתם לְהביס את הקְריפֵּרים, להִשתלֵט על האוֹיֵב החָדש שֶלהם ולָשוּב סוֹף-סוֹף לבֵיתם?

חבֵרים ואוֹיבים מִתאֲחדים נֶגד הרֶשע בַּפֶּרק החֲמישי והסוֹחֵף בּסִדרת רַבֵּי-המֶכר הבִּלתי-רִשמִיים, מַיינקְרַאפט – הַרפַּתקה של שַׂחקן.

חַפּשׂוּ את הסְפרים הקוֹדמים בַּסִדרה:

בּעִקבוֹת חֶרב היַהלוֹם

תַעלוּמת הגְריפֶר וסימָנֵי הצֶמר

פּלישת האֶנדֶרמֵנים

צַיידֵי האוֹצרוֹת

המשך קריאה
 • ISBN: 381654
 • גודל (עמ'): 50
 • מו"ל: ידיעות ספרים
 • יצא לאור ב-: 27/05/2017
 • שם המחבר: וינטר מורגן
 • תורגם ע"י: שחר סמוחה

סקירות הגולשים

הוספת ביקורת

רק משתמשים רשומים מורשים להוסיף ביקורות. אנא או הירשמו

סקירות

 • נדב
  נדב
  ספר מדהים