הז'אנרים
כל הז'אנרים

דרג ספר זה מתוך 5
1 דירוגים
4
ממוצע
1
0
2
0
3
0
4
1
5
0
0
גם ב - Kindle
מיינקראפט 4: ציידי האוצרות
36 

מיינקראפט 4: ציידי האוצרות


דרג ספר זה מתוך 5
1 דירוגים
4
ממוצע
1
0
2
0
3
0
4
1
5
0
0
36 
36 
גודל (עמ'): 57
מו"ל: ידיעות ספרים
 • ISBN: 381591
 • גודל (עמ'): 57
 • מו"ל: ידיעות ספרים
 • יצא לאור ב-: 22/09/2016
 • שם המחבר: וינטר מורגן
 • תורגם ע"י: שחר סמוחה

תקציר

האִם סְטיב יצְליחַ לְהציל את חבֵריו הלכוּדים ולָקחת את האוֹצר הבַּיתה?

בַּסֵפר הרְביעי בַּסִדרה סְטיב מקבֵּל קְריאת מְצוּקה מֵחבֵריו מַקס, לוּסי והֶנרי. הם מָצאוּ שֶפע של אוֹצָרות בּמִקדש, אךְ הם לא מְסוּגלים לצֵאת מִמֶנוּ! סְטיב יוֹצֵא מִיָד אל המִדבּר כּדֵי לְסיֵיעַ לַחבֵריו. בָּרֶגע שהוּא יַגיעַ אֲלֵיהם, כּוּלם יְקבּלוּ אספָּקה של אבנֵי בּרֶקת, מְטילֵי זָהב ועוֹד כּל מינֵי אוֹצָרות נְדירים.

אבָל מְשׂימת ההַצָלה וחילוּץ האוצָר אֵינה כֹּה פּשוּטה כּפי שֶחָשב שֶתִהיֶה. יַחד עִם שְנֵי חבֵרים חֲדָשים, עוֹבְרים סְטיב וַחבֶרתוֹ הַוָתיקה קִירָה בּאוֹמֶץ דֶרך הגֵיהִינוֹם, נִתקעים בּלֵב ים, מִתמוֹדְדים עם רוֹכבֵי תַרנְגוֹלות עוֹיְנים ונִלכָּדים בִּמְערה מְלֵאת עַכּבישים.

האִם יצְליחַ סְטיב לְהתְגבֵּר על סַכּנות הגֵיהִינוֹם ויַציל את חבֵריו? והאִם מישֶהוּ מֵהֶם יַחזוֹר הבַּיתה עִם תֵיבה מְלֵאה אוֹצָרות? הִצְטרפוּ לְהַרפּתְקאוֹת חֲדשוֹת וּמְסמְרוֹת שׂיער בּסיפּוּר מְרתֵק על חֲבֵרוּת אמיצה וְעל בְּגידה בַּסִדְרה האֲהוּבה מַיינְקְרַאפְט – הַרפַּתקה של שַׂחקן.

המשך קריאה
 • ISBN: 381591
 • גודל (עמ'): 57
 • מו"ל: ידיעות ספרים
 • יצא לאור ב-: 22/09/2016
 • שם המחבר: וינטר מורגן
 • תורגם ע"י: שחר סמוחה

סקירות הגולשים

הוספת ביקורת

רק משתמשים רשומים מורשים להוסיף ביקורות. אנא או הירשמו